ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ IX – МАНИФЕСТАЦИЈЕ И СТРУЧНОГ СКУПА „ЕВРОПСКИ ДАНИ СУНЦА“ У КУЛИ 10. 05. 2018. године

У организацији Друштва за обновљиве изворе енергије СТШ “Михајло Пупин” из Куле и Локалне самоуправе Кула одржана је девета манифестација и стручни скуп ЕВРОПСКИ ДАНИ СУНЦА У КУЛИ“ 10. маја 2018. године, са циљем да се промовише употреба соларне енергије, прикажу најновији системи и достигнућа у овој области и повећа енергетска ефикасност и заштита животне средине у нашој средини и Републици Србији.

zajednickaslikadelaucesnika

 Комплетан извештај можете погледати ОВДЕ (извештај) , а слике са манифестације можете погледати у ГАЛЕРИЈИ СЛИКА.

Већ традиционална IX Манифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца“ састоји се из два дела:

У првом делу на платоу испред општинске управе Кули били су представљени произвођачи елемената обновљивих извора енергије и системи за уштеду енергије и повећање енергетске ефикасности и то:

- ATM TERMING DOO К ula http://termingkula.rs/ где је представљен ТЕРМОГЕН НА АГРО И ДРВЕНИ ПЕЛЕТ ГОРИОНИК СА ПОМОЋНИМ РЕШЕЊЕМ , директора компаније господина ДејанБанатски, дипл. инж . машинства. Сам производ је представио господин Фејди Јарослав, дипл. инж. машинства.

Фирма Терминг ДОО из Куле основана је 1996 године, у време док је кори шћ ење биомасе као енергента била само идеја иновативних и нешто чиме се мало ко бавио. Ипак, главни производ наше фирме онда , и још увек су котлови за ложење сламом и остацима биљног порекла. Како је фирма заузимала своје место на тржишту, тако су се ређале идеје. Највећим делом у сфери пољопривреде где врло успешно заокружујемо технолошке процесе грејања.

- www.gesg.rs Нови Сад ова компанија нам се представила са хибридним системом који је састављен од ветросистема, фотонапонског система и колекторског система.

Циљ компаније је:

1. Израда елаборатаенергетске ефикасностиза објекат уз кори шћ ење најсавременијих технологија,

2. Понудити брзои квалитетноотклањање уо чених неефикасности , изво ђ ењем гра ђ евинских радова на фасади и отворима за сваки објекат појединач но ,

3. Финансирање извођених радована дужи временскипериод .

4. Издавање енергетскихпасо ш акроз сарадњу са лиценцираним субјектом .

Скупштине станара које прикупе више од 51% сагласних потписника добијају гратис снимање објекта, израду  елабората и понуду на основу добијених података.

На самој презетацији лично је присуствовао господин проф. Бојчић Рајко председник групе са сарадницима.

- Соларни кофер, макета пасивне куће је представио проф. Хложан Јанко, дип. инж. елктротехнике Техничка школа „9. мај“ Бачка Паланка са ученицима.

Изложбени простор је био посећен и од стране деце из предшколске установе „Бамби“, ученика основних школа општине Кула, ученика Средње техничке школе „Михајло Пупин“ – Кула и велики број заинтересованих грађана наше средине. Сам стручни скуп је био посећен од стране представника локалних самоуправа општина Ћуприја, Нови Сад и Бечеја, представника средњих техничких школа Сомбор, Бечеј, Бачка Паланка и Кикинде.

Други део манифестације имао је стручни карактер (који jе организован у свечаној сали наше школе) где су предавачи различитим темама говорили о томе у ком правцу иде развој, као и какве су препреке у што масовнијој употреби обновљивих извора енергије, применама мера енергетске ефикасности како код нас али и о искуствима из иностранства.

Предавач по првој теми Подстицаји у области обновљивих извора енергије у Републици Србији“ говорио је господин Растислав Крагић , дипл. инж. ел. самостални саветник у Министарству рударства и енергетике Републике Србије, Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, Одсек за обновљиве изворе енергије, који од почетка организовања учествује и даје велики допринос скупу. 

Предавач по другој теми Искуства у раду фотонапонске електране на крову Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија – Београд била је госпођа проф. др Александра Грујић, дипл. инж. ел. Презетовалка је искуство у раду СЕ и техничке карактеристике.

 Предавач по трећој теми Савремене могућности коришћења Сунчевог зрачења био је господин академик проф. др Томислав М. Павловић Инострани члан Академије наука и умјетности Републике Српске

 Предавач по четвртој теми Искуства у инсталирању обновљивих извора енергије у Србији, типови соларних система био је директор Телефон инжењеринг доо – Београд господин Никола Шакан дипл. инж. ел.

Предавачи по петој теми су били колеге из Средње школе техничких струка Шишка – Љубљана, Република Словенија и то:

1. господин Иван Гержељ, дипл.ин ж. електротехнике, вођа практичке наставе,

Тема: Надоградња полигона

2. господин Душко Крежеа, инжењер електротехнике, учитељ практичке наставе,

Тема: Електрични бицикл и електрична станица за пуњење возила са електричним погоном

3. госпођа Хелена Младеновић Јерман, унив. дипл. инж.машинства, вођа стручног подручја мехатронике

Тема: Улога обновљивих извора енергије у оквирима индустрије 4.0

4. господин Тине Скук, инж. електротехнике, учитељ практичке наставе

Тема: Паметна канта за отпатке

У оквиру ове манифестације 11. 05. 2018. године одржан је радни састанак са колегама из Средње школе техничких струка Шишка – Љубљана Република Словенија. На састанку су договорене даље активности на изради заједничког пројекта, преношење знања и искуства у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије са стране колега и преношење метологије израде новог образовног профила Електротехничар обновљивих озвора енергије.

Стручни скуп су поздравили господин Растислав Крагић дипл. инж. ел. Саветник у МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ Р Србије, господин проф. др Слободан Попов Директор Центра за развој и примену науке, технологиј и информатике – Нови Сад и господин Блажо Костић, дип. инж. представник локалне самоуправе општин  Кула.

 IX Манифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца“ у Кули је акредитована од стране ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Центра за професионални развој запослених у образовању Број: 620-4 /201 8 од 04. 04 . 201 8 .године. Сви учесници ће добити Уверење о учествовању на стручном скупу.

IX Манифестацију и стручни скуп „Европски дани Сунца“ у Кули материјално су помогли и подржали: Локална самоуправа општине Кула. Такође ДОИЕ је ангажовао и сопствена средства за реализацију ове манифестације. Сви зантерсовани учесници посетили су ветропарк MK FINTEL WIND – Кула и MIROTIN-ENERGO d.o.o.  – Врбас.

На иницијативу колегинца наше школе госпође Александре Херцег-Рокнић и госпође Љепосаве Кривокапић професорица српског језика и књижевност Друштво за обновљиве изворе енергије и Средња техничка школа „Михајло Пупин“ Кула у оквиру IX Манифестације и стручног скупа „Европски дани Сунца у Кули“ 10. маја 2018. године

Расписала је литерарни конкурс на следеће теме:

за нижи узраст (5–8. разреда основне школе)

  • Хвала сунцу земљи, трави“ С. Раичковић

  • Сунце мога дана

  • Сунце је ново сваки дан“ Аристотел

за виши узраст (1– 4 . разреда средње школе)

  • Она нема никог осим сунца и мене“ Б. Миљковић

  • Сунце... Вечито Јуче и Данас“ Ј. Дучић

  • Нема сунца без светлости, ни човека без љубави“ Ј.В.Гете

Резултати литерарног конкурса у оквиру IX манифестације и стручног скупа „Европски дани Сунца″ у Кули 10. маја 2018. године

На основу пристиглих радова, стручни жири у саставу госпођа Александра Херцег –Рокни и госпођа Љепосава Кривокапић, одабрао је следеће радове у оквиру категорије млађег узраста:

Прво место:

Анастасија Васиљевић, ОШ „Вук Караџић″, Црвенка

Милана Пилић, ОШ „Иса Бајић″, Кула

Друго место:

Марија Жирош, ОШ „Иса Бајић″, Кула

Наталија Сератлић ОШ „Петефи бригада″, Кула

Треће место:

Вања Шајин, ОШ „Петефи бригада″, Кула

Ања Пејчић, ОШ „Иса Бајић″, Кула

Топло захваљујемо свим ученицима и њиховим наставницима. Пристигло је заиста доста маштовитих и иновативних радова младих љубитеља писане речи! Похваљујемо њихов труд. Додела награда је организована у Свечаној сали СТШ „Михајло Пупин″, у петак, 11.05. у 18.00.

Овом приликом бих желео да се захвалим свим учесницима стручног скупа колегиницама и колегама који су учествовали у реализацији ове традиционалне манифестације.

С поштовањем!

Председник Управног одбора ДОИЕ:

Марјан Љ. Иванов, спец. тех. наука

виши педагошки саветник

 

primi sui motori con e-max