Стручна предавања за ученике VII и VIII разреда основних школа и III разреда средњих школа општине Кула у области Обновљивих извора енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе енергије припремљен је и извршен пројекат предавања за ученике VII и VIII разреда основних школа и III разреда средњих школа из области Обновљивих извора енергије.

Одлука УО ДОИЕ

Пријава на пројекат

Садржај пројекта

Уговор о реализацији пројекта

Предавања: Могућности коришћења сунчеве енергије са примерима из праксе и Енергија ветра и могућности коришћења ОИЕ у србији

Коришћење биомасе у енергетске сврхе на територији АП Војводине - примери из праксе и Геотермална енергија - топлотне пумпе

Извештај о реализацији пројекта

Фотографије са предавања по школама

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24
24 24
25
25 25
26
26 26
27
27 27
28
28 28
29
29 29
30
30 30
31
31 31
32
32 32
33
33 33
34
34 34
35
35 35
36
36 36
37
37 37
38
38 38
39
39 39
40
40 40
41
41 41
42
42 42
43
43 43
44
44 44
45
45 45
46
46 46
47
47 47
48
48 48
49
49 49
50
50 50
51
51 51
52
52 52
53
53 53

Извештај о реализацији другог пројекта

Фотографије са предавања по школама из другог пројекта

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
22
22 22
23
23 23
24
24 24
25
25 25
26
26 26

 Извештај о реализацији пројекта "Зелена енергија у служби заштите животне средине"

Фотографије са предавања на пројекту "Зелена енергија у служби заштите животне

средине"

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11

primi sui motori con e-max