Наративни извештај о реализацији Пројекта Број: 133 – 401 – 4336/2014 -01-2-28 од 05. 12.2014. године

На основу програма рада Друштва за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“ – Кула, конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП – Војводини за 2014. године који је дат на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, Управни одбор ДОИЕ од 10. 11. 2014. год. донео је одлуку о учешћу на следећем пројекту: Организовање стручних предавања за ученике основних и средњих школа у Кулској општини са радним називом пројекта: Информационо комуникационе технологије у нашој средини и утицај друштвених мрежа на децу школског узраста.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова је прихватио овај пројекат и послао Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2014. годину у висини од 150.000.00 дин. Број: 133 – 401 – 4336/2014 -01-2-28 од 05. 12.2014. године

primi sui motori con e-max