Наративни извештај о реализацији Пројекта Број: 115-401-724/2013-51 од 22. јуна 2014. године

На основу програма рада Друштва за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“ – Кула, конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП – Војводини за 2014. године који је дат на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. Управни одбор ДОИЕ од 24. 11. 2014. год. донео је одлуку о учешћу на следећем пројекту: Организовање стручних предавања за ученике VIII разреда основних школа општине Врбас, Србобра и Бачка Топола за школску 2014/2015. год. под радним називом „Ефикасно коришћење топлотне и електричне енергије у школским објектима и домаћинству“.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је прихвато овај пројекат и послао Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2014. годину у висини од 175.000.00 дин. Број пројекта: 115 – 401 – 724/2013 од 22. 12.2014. године

 

Предавања за пројекат:

primi sui motori con e-max