ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ЕФИКАСНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ДОМАЋИНСТВУ“

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ДРУШТВА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ – КУЛА, ПОД РАДНИМ НАЗИВОМ:

„ЕФИКАСНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ДОМАЋИНСТВУ“

Општи циљ овог пројекта је:

Подизање свести ученика о ефикасном коришћењу топлотне и електричне енергије у школским објектима и домаћинству, упознавање са енергетским разредима кућних уређаја и са применом обновљивих извора енергије.

ПРОЈЕКАТ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ОПШТИНАМА: СРБОБРАН, ВРБАС И БАЧКА ТОПОЛА, У СЛЕДЕЋИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА:
► ОШ "Светозар Милетић" – Врбас, ул. Светозара Марковића бр.55
► ОШ "Петар Петровић Његош " - Врбас, ул. Палих бораца бр.34
► ОШ "20.октобар" - Врбас, ул. V пролетерске бригаде бр.1a
► ОШ "Братство јединство" – Врбас, ул. Палих бораца бр.2
► ОШ "Бранко Радичевић" - Савино Село, ул. Маршала Тита бр.55
► ОШ "Братство jединство" – Куцура, ул. Ослобођења бр.6
► ОШ "Вук Караџић" - Бачко Добро Поље, ул. Mаршала Tита бр.83
► ОШ "Вук Караџић" - Србобран, ул. Хајдук Вељкова бр.бб
► ОШ „Jован Jовановић-Змаj“ – Србобран, ул. Дожа Ђерђа бр.1
► ОШ "Никола Тесла" – Бачка Топола, ул. Фрушкогорска бр.1
► ОШ "Братство - јединство" – Бајша, ул. Закина бр.5
ПР ПРОЈЕКАТ ЈЕ ФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ:
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број пројекта: 151-401-724/2013-51 од 22.12.2014.год.

 

 

Реализација пројекта (.PDF)

primi sui motori con e-max