Енргија је свуда око нас 2014

Средња техничка школа "Михајло Пупин" добитник је Специјалне награде за масовност у оквиру Манифестације "Енергија је свуда око нас 2014", а професор Марјан Иванов добитник је Специјалне награде за менторе. Школа је добила награду за континурани рад и велики допринос ширењу идеје о обновљивим изворима енергије, енергетске ефикасности, екологије и заштите животне средине.

 

Манифестацију "Енергија је свуда око нас 2014" организују Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Факултет за економији и инжињеринг и Грађевинска индустрија Симпролит.

primi sui motori con e-max