Четврти европски дани Сунца у Кули

У периоду од 8 до 10 Маја 2013. године, одржани су четврти по реду Европски дани сунца у организацији Друштва за обновљиве изворе енергије Средње Техничке Школе Михајло Пупин из Куле.

 
 

Нове мере и подстицаји коришћења обновљивих извора енергије у републици србији - Тања Стојановић дипл. инж.

Vaillant-ова енергетски ефикасна системска решења из домена ОИЕ са примерима добре праксе - Небојша Мишић дипл. инж. машинства

Топлотне пумпе - Душко Креже инж. ел.

Инсталирана снага ПВ електрана у свету у 2011. години - Вико Штурм дипл. инж. ел.

Европски пројекти - Полана Петровчич

Галерија фотографија Четврти Европски дани Сунца

00
00 00
01
01 01
02
02 02
03
03 03
04
04 04
05
05 05
06
06 06
07
07 07
08
08 08
09
09 09
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24
24 24
25
25 25
27
27 27
28
28 28
29
29 29
30
30 30
31
31 31
32
32 32
33
33 33
34
34 34
35
35 35
36
36 36
37
37 37
38
38 38
39
39 39
40
40 40
41
41 41
42
42 42
43
43 43
44
44 44
45
45 45
46
46 46
47
47 47
48
48 48
49
49 49
50
50 50
51
51 51
52
52 52
53
53 53
54
54 54
55
55 55
56
56 56
57
57 57
58
58 58
59
59 59
60
60 60
61
61 61
62
62 62
63
63 63
64
64 64

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕВРОПСКИХ ДАНА СУНЦА 22. МАЈ 2013.

primi sui motori con e-max