Друштво за обновљиве изворе енергије Средње Техничке Школе „Михајло Пупин“ Кула - Стручна екскурзија

Чланови Друштва за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“ Кула боравили су 25. јуна на стручној екскурзији у оквиру које су посетили Компанију „Милинковић“ у Бољевцима и „Централу“ у Шимановцима. Основни циљ ове стручне екскурзије је упознавање чланова Друштва са практичном применом обновљивих извора енергије.

 

Компанија „Милинковић“ под слоганом „нова филизофија градње“ бави се изградњом објеката од префабрикованих фероцементних елемената чија је суштина брз, лак и једноставан систем изградње квалитетних, стабилних, безбедних и трајних објеката по мери човека са позитивним односом према природи, екологији и енергетској ефикасности.

Центар за промовисање, развој и примену обновљивих извора енергије „Централа“ бави се сакупљањем, развијањем и преношењем знања о обновљивим изворима енергије , применом тог знања у Србији као и подизањем свести грађана о потреби штедње енергије, њеног добијања из обновљивих извора као и о одрживом развоју. као један од интересантних видова промоције примене обновљивих извора енергије је организовање манифестација Европски, односно Београдски дани Сунца у Србији у које је ове године укључена и Средња техничка школа „Михајло Пупин“, а која је у Кули одржана 10. маја.

Стручну екскурзију су помогли месне заједнице „Доњи град“ и „Горњи град“ у Кули, локална самоуправа општине Кула као и Електровојводина, „Алфа“ Кула и „Нетинвест“.

Фотографије из посете компанији „Милинковић“:

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14

primi sui motori con e-max