Молба за давање еколошке сагласности

 

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"

25230 - Кула, Лазе Костића 14
 

Директор: (тел/факс)         025/720-103
Секретар/Педагог:             025/722-326
Рачуноводство:                  025/729740
Административни радник  025/729-326
Школска радионица:          025/723-170 
Шифра делатности:            80220
ПДВ:                                    129903271

Е-маил:                                    Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Интернет адреса            www.stsmihajlopupin.edu.rs
Број текућег рачуна:                      840-816660-77
Рачун сопствених прихода:            840-816666-59 
ПИБ:                                                        100590686 
Матични број:                                         08005249

Деловодни број: 6-611-153

Кула,  02.03.2010.god.

Predmet:    Молба за давање еколошке сагласности за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

Поштовани,

На основу Развојног плана и програма наше школе и плана и програма образовног профила: Електротехничар енергетике, који је објављен у службеном гласнику РС бр. 7 од 17. јула 2009.год. планирамо изградњу Ветроелектране на простору (број земнишне парцеле 1043/1 укњижена у земљишне књиге Општине Кула, ул. Лазе Костића бр.14. ) у дворишту наше школе.

Наиме, код образовног профила: Електротехничара енергетике по новом плану и програму на четвртој години увтштен је нови предмет Обновљиви извори енергије (ОИЕ у даљем тексту). Циљ овог предмета је стицање знања о обновљивим изворима енергије, улози и значају ОИЕ у развоју електроенергетског система, заштите животне средине и начинима за повећање енергетске ефикасности.

Школа је јула 2009.год. аплицирала на пројекту „Унапређење употребе соларне енергије у Републици Србији“ при Агенцији за енергетску ефикасност Републике Србије. Обавештени смо од стране Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије (10.02. 2010.год. број: 312-01-20/2008-01/015) да је наша школа уврштена у категорији инсталације фотонапонског система.

Са изградњом Ветроелектрана средње снаге до 15kW која би се користила за едукативне сврхе ученика, првенствено овог образовног профила, али и остали ученика и електротехничких школа Западно Бачког округа.

На тај начин школа би била центар за едукацију ученика о улози и значају ОИЕ, стратегији енергетске ефикасности, те могућности примене и потенцијала обновљивих извора енергије у Србији. Молимо Вас да у складу са Вашим овлашћењима, дате сагласност како би могли да приступимо изради пројекта Ветроелектрана у едукативне сврхе ученика.

С поштовањем !


 

 

primi sui motori con e-max