Књига о обновљивим изворима енергије у издању Организације за европску безбедност и сарадњу - ОЕБС, Сектор за економска питања и политику животне средине. Књига је објављена 2004. године

Увод

Сунчева енергија

Енергија ветра

Енергија воде

Енергија земље

Биоенергија

Алтернативна енергија

Закључак

primi sui motori con e-max